audiovizualno


audiovizualno
• audio-visual

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • audiovizualno — ȁudiovizuālno pril. DEFINICIJA na način da se istodobno osjeti, prati slikom i vidom ETIMOLOGIJA vidi audiovizualan …   Hrvatski jezični portal